הזמנה להרשמה לכנס

אנא, מלאו את הטוס הבא לצורך שליחת הזמנה להרשמה לחברים שלכם בהקשר של הכנס כנס ג'ומלה ישראל 2014